sloten

Hoe Krijg Je Je Sloten Gesleuteld – Drie Opties

Dit zijn termen die u vaak hoort bij het bespreken van alle soorten sloten. In dit artikel ga ik elke term uitleggen en ook uitleggen hoe ze zich verhouden tot het veiligheidsniveau van het slot zelf. Het is belangrijk om te beseffen dat het sleutelen aan een slot op een bepaalde manier het inherente beveiligingsniveau niet verandert. Met andere woorden, je kunt een middelhoog veiligheidsslot niet veranderen in een hoog veiligheidsslot door ze allemaal op een andere manier te versleutelen. U kunt echter wel het niveau van een hoog veiligheidsslot verlagen door middel van master sleutelen, dit zal later worden uitgelegd.

Gelijk Gesleuteld:

Dit is waar alle sloten hetzelfde zijn. Dit betekent dat elk slot dezelfde sleutel zal gebruiken om ze te openen. Alle sloten zullen hetzelfde zijn.

Anders Gesleuteld:

Dit is waar de sloten slechts één sleutel hebben die ze opent. Bijvoorbeeld, sleutel A opent alleen slot A, niet slot B en sleutel B opent alleen slot B. Per slot kunnen zoveel sleutels worden gemaakt als nodig is.

Master Sleutelen:

Hier worden alle sloten verschillend gesleuteld en opent één sleutel, de master, alle sloten. Een “Master Systeem” wordt meestal door de computer gegenereerd om het aantal sloten en sleutels bij te houden dat in dit Master System wordt gebruikt. Mastersystemen kunnen erg ingewikkeld worden en hebben veel verschillende niveaus. U vindt dit soort mastersystemen in commerciële toepassingen zoals scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen, om er maar een paar te noemen.

De beste sleuteloptie om het veiligheidsniveau van het slot te behouden is anders gesleuteld, maar dat is niet altijd het meest praktische. Zowel het veiligheidsniveau wordt door middel van sleutels verlaagd en door middel van mastersleutels nog meer. Dit gebeurt door het slot gemakkelijker te openen of op een andere manier te comprimeren. Als u echter begint met een kwalitatief hoogstaand hoger veiligheidsslot, dan wordt de sleuteloptie die u kiest, zelfs als u voor een master sleutelen kiest, beperkt.

Probeer bij het kiezen van een slot te plannen hoe het gebruikt zal worden in uw sleutelsysteem. Hoe gecompliceerder het sleutelsysteem, hoe hoger de kwaliteit van het slot. De veiligheid heeft meestal direct betrekking op de kwaliteit en de prijs van het slot. Hoe hoger het veiligheidsniveau, hoe beter de kwaliteit van het slot en hoe meer het zal kosten.

Beslis dus altijd wat u wilt beschermen en wat dat waard is voor u, kies dan uw beveiligingsniveau slot en sleutelsystemen die bij elkaar passen.

Slotenservice in Nijmegen nodig?

In Nijmegen de beste Slotenservice is https://www.slotenmaker-24.nl/nl/slotenmaker-nijmegen-989.html

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *